Ha Do
‘Everything is Illuminated’ 2010
Installation: Wooden clothes hanger, wooden chair, light bulb, shirt, digital photographs
Dimensions variable

Everything looks better when illuminated from the inside. A hat, a shirt, a plastic bag, a pair of boxer shorts...

Just add a light bulb.

‘Mọi Thứ Đều Có Thể Được Thắp Sáng’ 2010
Sắp đặt: Cây treo đồ bằng gỗ, ghế gỗ, bóng đèn, áo sơ mi, ảnh
Nhiều kích thước

Cái gì cũng đẹp hơn khi được bên trong nó được chiếu sáng. Một chiếc nón, chiếc áo, túi ni lông, quần đùi...

Chỉ cần gắn thêm cho nó một cái bóng đèn.


« prev [ back to the exhibition page ] next »