Roslisham Ismail aka Ise
Are We Human 5
[Chúng Ta Có Phải Là Con Người 5]
Digital C-print of Paper Collage - Tranh dán giấy được in bằng kỷ thuật số
95 x 65 cm
2010


« prev [ back to the exhibition page ] next »