Opening: Friday January 25, 2008 6:00pm
Exhibition Ends: February 14, 2008
Artists: Nguyễn Đức Tú, Ngô Đình Trúc, Ngô Văn Lực, Siu Quý
Curated by: Zoe Butt, with the assistance of Arlette Quynh-Anh Tran

‘Diary of a traveling city’ is an exhibition that responds to the lived knowing of ‘Sai Gon’. It is a series of artistic gestures — moving image, installation, photography and sculpture — conceptually grounded in an articulation of personal experience that is anchored in the contemporary reality of Vietnam.

These stories, by four local Vietnamese artists, reflect particular perspectives of the character of this city, as a result of their own personal movements, whether they are stories of this city as hometown, or a contemplation of where they have come from and why they have come to be here.

A panel discussion was held on the January 26, 2008, in conjunction with this exhibition. Click here

Nhật kí của thành phố chuyển động' là một triển lãm đáp lại những hiểu biết đương sự về 'Sài Gòn'. Đó là một chuỗi diễn tả nghệ thuật — ảnh động, sắp đặt, nhiếp ảnh và điêu khắc — truyền tải một cách ý niệm về trải nghiệm cá nhân neo chặt trong tình thế đương thời tại Việt Nam.

Các câu chuyện này (bởi 4 nghệ sĩ người Việt địa phương) phản ánh viễn cảnh đặc thù của cá tính thành phố, là kết quả của những chuyển vận cá nhân; chúng là câu chuyện về quê hương họ, hay suy ngẫm về nơi gốc gác và tại sao họ đến đây.  


Photo Gallery:


This exhibition would not have been possible without the generous support of:

Vietnam Foundation or the Arts
Ford Foundation


back to exhibtions main back to top