about sàn art

 

Sàn Art là tổ chức nghệ thuật đương đại phi lợi nhuận độc lập, do nghệ sỹ sáng lập với mục tiêu trao đổi và khai mở những kiến thức văn hoá từ nhiều lĩnh vực và nhiều cộng đồng sáng tạo. Sàn Art là tổ chức nghệ thuật độc lập hoạt động mạnh mẽ nhất tại Việt Nam trong việc xúc tiến, tạo điều kiện và trưng bày nghệ thuật đương đại xuyên suốt các giai đoạn sản xuất, triển lãm và đàm luận và giáo dục.

Sàn Art (‘Sàn’ với nghĩa ‘nền tảng’) được thành lập vào tháng 10 năm 2007 trong điều kiện Việt Nam thiếu những nguồn lực và cơ hội phát triển văn hoá, nghệ thuật đương đại. Do quá trình sáng tạo nghệ thuật và đóng góp của quá trình đó vào tiến bộ văn hoá và kinh tế ít được công nhận, giới nghệ sỹ rất cần chiến lược sáng tạo để được nhìn nhận. Sàn Art nỗ lực lấp đầy khoảng trống đó bằng cách kết nối và thúc đẩy những ý tưởng văn hóa đương đại thông qua triển lãm, diễn thuyết, hội thảo, nghệ sĩ nói chuyện, khai thác những tác phẩm mới, chương trình lưu trú kết hợp với các đối tác địa phương và quốc tế.

Sàn Art do bốn nghệ sỹ Lê Quang Đỉnh, Tuấn Andrew Nguyễn, Hà Thúc Phù Nam và Tiffany Chung thành lập năm 2007

 

San Art is an artist initiated, non-profit contemporary art organization committed to the exchange and excavation of cultural knowledge within an interdisciplinary community. San Art is the most active independent arts organization in Vietnam dedicated to promoting, facilitating and showcasing contemporary art through production, exhibition, discourse and education. Our mission is to empower emerging artists in Vietnam and South East Asia by nurturing talent, fostering innovation and providing a forum for collaboration among local and international creative communities.

Sàn Art (‘san’ meaning ‘platform’) was established in October 2007 in response to the great lack of resources and opportunities concerning contemporary art and culture in Vietnam. In a country with little understanding of contemporary artistic production and its contribution to social and economic progress, artists must be strategically creative in order to be heard. Sàn Art thus endeavors to fill the gap in access and opportunity to engage contemporary ideas of culture via exhibition, lecture, workshop, artist presentations, commissioning of new work, and residency programs, in conjunction with local and international partners.

Dinh Q Le, Tuan Andrew Nguyen, Phu Nam Thuc Ha and Tiffany Chung founded San Art in October 2007.


Sàn Art là một tổ chức phi-lợi nhuận được thành lập với sự trợ giúp của ‘Vietnam Foundation for the Arts’. Ở Việt Nam hình thái “tổ chức phi lợi nhuận” không hiện hữu và cũng không có những tổ chức hỗ trợ cho nghệ sĩ độc lập hoặc tổ chức nghệ thuật. Để duy trì các hoạt động thể nghiệm nghệ thuật (khác với các hoạt động thương mại) Sàn Art chỉ có thể dựa vào các nguồn tài trợ từ các quỹ văn hoá quốc tế và từ các nhà tài trợ - những cá nhân và tổ chức hảo tâm, song song với khoản thu từ việc bán tác phẩm trưng bày tại đây cùng những nghệ sĩ mà chúng tôi hợp tác để trang trải chi phí cơ sở và duy trì các chương trình hoạt động. Nếu quý vị muốn trở thành một nhà tài trợ cho Sàn Art vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 

Sàn Art is a non-profit organization established with the support of the ‘Vietnam Foundation for the Arts. In Vietnam, ‘non-profit’ status does not legally exist. Also, no art council exists to support independent artists and arts organizations. In order for Sàn Art to continue its focus on experimental contemporary art practice (as opposed to operating as a commercial gallery), Sàn Art must seek external funding to run its programs. In addition to applying for international grants for relevant exhibitions and projects, Sàn Art seeks generous donation by individuals and sale of work by artists it collaborates to assist ongoing infrastructural and programming costs. If you would like to become a supporter of Sàn Art, please send cash or cheque donation, large or small to:

VIETNAM FOUNDATION FOR THE ARTS
2525 Michigan Avenue ● Unit B1 ● Santa Monica, California 90404 USA
Tel: 310.453.7535 ● Fax: 310.453.1595

For further information, please contact:

Zoe Butt
Executive Director and Curator
zoe@san-art.org

.....

Vietnam Foundation for the Arts (VNFA)

VNFA là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Los Angeles, Mỹ. VNFA đặt mục tiêu đưa các cơ hội trải nghiệm nghệ thuật đương đại quốc tế đến các nghệ sỹ ở Việt Nam, đồng thời giới thiệu nền nghệ thuật, văn hoá đa dạng và phong phú của Việt Nam ra thế giới. Tổ chức này hỗ trợ các loạt bài giảng, seminar, triển lãm và workshop. Dựa trên đó, các hoạt động của tổ chức mang tính học thuật, giáo dục và từ thiện trong khuôn khổ Section 501(c)(3) của Internal Revenue Code, Mỹ.

 

Vietnam Foundation for the Arts (VNFA)

The VNFA is a non- profit organization based in Ho Chi Minh City, Vietnam and Los Angeles, USA. The VNFA aims to provide Vietnamese artists with the opportunity to experience International contemporary art first-hand while at the same time introducing the richness and diversity of Vietnamese art and culture abroad. This organization supports lectures, seminars, exhibitions and workshops. Based on the above, the activities of the organization are literary, educational, and charitable within the meaning of Section 501(c)(3) of the US Internal Revenue Code.

 PRINCIPAL SPONSORS:

  • Nicholas and Angela Curtis, Sydney, AustraliaORGANIZATIONAL SUPPORTERS:
  • Vietnam Foundation for the Arts

                     PROGRAM SUPPORTERS:San Art wishes to thank the following organizations for their donations Art Matters, New York and the New York Community Trust'


Location + Contact

Sàn Art
3 Me Linh, District Binh Thanh
Ho Chi Minh City, Viet Nam
email: hello@san-art.org
phone: +84 (0)8 3840 0183


Gallery and Reading Room Hours:
Tuesday - Saturday, 10.30am - 6.30pm
Sunday and Monday, Closed

   
MAP - [ pdf format ]